On-line jelentkezés

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefon (kötelező)

  Lakcím (kötelező)

  kiválasztott utazás: (kötelező)

  Utazni szándékozók nevei: (kötelező)

  felszállási hely: (kötelező)

  Megjegyzés

  elfogadom, hogy az üzenet elküldésével jelentkeztem a fent kiválasztott útra.

  Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam,
  − engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt
  adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
  − engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az adatkezelővel megkötött
  utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa,
  − engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az adatkezelővel megkötött
  utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU rendelet értelmében nem biztonságosnak
  tekinthető adatkezelőnek továbbítsa,
  − nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg.

  Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő
  tájékoztatás birtokában történt.
  A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, születési dátum, utazási okmány száma, telefonszám, e-mail cím, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok.
  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.
  Az adatkezelés célja: Utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett) utazásával
  összefüggő kívánságának teljesítése.

  A KÜLDÉS gombbal egy e-mail érkezik irodánkba. Jelentkezése, csak az általunk küldött válasz levéllel válik élessé.

   

  Adatvédelem

  GOforGO szerződés