On-line jelentkezés

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefon (kötelező)

Lakcím (kötelező)

kiválasztott utazás: (kötelező)

Utazni szándékozók nevei: (kötelező)

felszállási hely: (kötelező)

Megjegyzés

elfogadom, hogy az üzenet elküldésével jelentkeztem a fent kiválasztott útra.

Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam,
− engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt
adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az adatkezelővel megkötött
utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa,
− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az adatkezelővel megkötött
utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU rendelet értelmében nem biztonságosnak
tekinthető adatkezelőnek továbbítsa,
− nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő
tájékoztatás birtokában történt.
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, születési dátum, utazási okmány száma, telefonszám, e-mail cím, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett) utazásával
összefüggő kívánságának teljesítése.

A KÜLDÉS gombbal egy e-mail érkezik irodánkba. Jelentkezése, csak az általunk küldött válasz levéllel válik élessé.

 

Adatvédelem

GOforGO szerződés